Nou Acord de borsa única de feina temporal a Ibsalut

La Mesa Sectorial de 17 d’octubre de 2016 ha signat un Acord per regular la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears mitjançant la creació d’una borsa única de treball per cada categoria i especialitat. Aquest acord serà efectiu una vegada es publiqui al BOIB.

 

Les borses de feina del personal estatutari temporal són úniques per tot el Servei de Salut i han d’estructurar-se en categories. Dins cada categoria hi pot haver especialitats.

En els casos que sigui possible, els sol·licitants poden escollir el sector sanitari on vulguin treballar, així com les unitats específiques i els diferents nivells assistencials (atenció primària o atenció especialitzada).

La borsa general ha d’estar permanentment oberta per a noves incorporacions i actualització de mèrits, però les modificacions no tendran efecte fins al següent tall de la borsa, que com a mínim ha de ser anual.

La nova borsa introdueix l’opció que l’aspirant pugui triar la modalitat del nomenament temporal, s’estableixen quatre tipus de contractes: nomenaments interins, nomenaments de llarga durada, nomenaments de curta durada i nomenaments de cobertura urgent. Així mateix aquest acord permet que els nomenaments siguin a jornada completa o a jornada parcial.

La creació de les borses es farà per convocatòria pública mitjançant una resolució del director general del Servei de Salut que serà publicada al BOIB i a la web del servei de salut.

La inscripció serà telemàtica emplenant els models de sol·licitud i annexes adients. Per confeccionar les bosses s’aplicaran uns nous barems, es donarà una puntuació suplementaria als aspirants que hagin superat alguna prova o exercici de la fase d’oposició dels darrers processos selectius de cada categoria i especialitat que convoqui el Servei de Salut.