Llistat provisional de puntuacions obtingudes a la fase d'oposició, categoria conductor

Dia 8 de juny de 2016 s'ha publicat a la plana web de l'Ibsalut l'acord del tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria Conductor dependent del Servei de Salut de les Illes Balears. A l'esmentat acord s'aprova la relació de preguntes modificades i anul·lades de l'examen tipus test, així com la llista provisional de puntuacions obtingudes en la fase d'oposició, referida a cada un dels torns. Per accedir a aquesta informació clicau aquí