OPE categoria Tècnic en radioteràpia

Al BOIB Núm. 36, de 19 març 2016, es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria Tècnic en radioteràpia.

Es determina que l’exercici de la fase d’oposició es durà a terme el dia 14 de maig de 2016, a les 10.00 hores, als llocs següents:

- Mallorca: Universitat de les Illes Balears, carretera de Valldemossa, PQ 7,5. Palma

- Menorca: Hospital Mateu Orfila, c/ Ronda Malbúger, 1,  07703 Maó.

- Eivissa: Hospital Can Misses, c/ de Corona , 32 – 36, 07800.