XII Conveni col·lectiu d'àmbit estatal de centres d'assistència i educació infantil.

resolucion centres