Infermeria d'urgències d'Atenció Primària

Al Boib núm. 69, de23 de maig de 2019, s'han publicat dues Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears que fan referència a  la categoria infermera/infermer d'urgències d'atenció primària:

- Convocatòria d'un concurs de mèrits per constituir la borsa de treball temporal del Servei de Salut. BOIB

- Convocatòria d'un concurs oposició per cobrir 58 places vacants.BOIB

El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes comptador de de l'endemà de la data de publicació d'ambues resolucions.