Eleccions 26M. Posicionament STEI Intersindical

PER A UNA DEMOCRÀCIA EFECTIVA, HEM D’OMPLIR LES URNES


A les portes del 26M, cal exercir els nostres drets i deures polítics amb responsabilitat, a partir de la reflexió sobre el passat, el present i el futur de les nostres Illes Balears.


L’etapa política 2015-2019 forma part del cicle d’alternança política que cada quatre anys es dóna a les nostres Illes des de fa més de 20 anys. I això, bo o dolent, és un condicionant a l’hora d’aplicar polítiques de llarg recorregut que van més enllà d’aquests períodes de quatre anys.


En aquesta legislatura s’han hagut d’endreçar molts d’aspectes socials cabdals per a l’estat de benestar, després de la legislatura del Govern Bauzá.


Cal una aposta decidida per un estat de benestar real i efectiu, en unes Illes Balears amb una taxa elevada de migració, amb un model econòmic mancat de la diversificació i centrat en el turisme, amb la necessitat que el model econòmic, territorial i mediambiental sigui respectuós amb la fragilitat insular del nostre territori i amb l’exigència que les polítiques socials afavoreixin la inclusió, la igualtat i la cohesió.


Aquesta cohesió també ha de ser territorial, tenint en compte la triple insularitat de les Illes Balears, amb l’aplicació de polítiques des de tots els àmbits que aconsegueixin la igualtat de serveis, de costos i d’oportunitats per a tots els habitants illencs.


El nou Govern de les Illes Balears que sorgeixi de les eleccions de dia 26 de maig ha de tenir, com un dels temes prioritaris, la millora del finançament de l’Estat cap a les nostres Illes i omplir de contingut i d’efectivitat un nou Règim Especial. Sense un millor finançament i un REIB que compensi els costos de la insularitat, no aconseguirem millorar el finançament dels serveis bàsics com l’Educació, la Sanitat i els Serveis Socials.


Sense renunciar a les mesures de pressió legítimes que considerem oportunes per a fer efectives les nostres reivindicacions sociolaborals, STEI Intersindical apostam per la negociació i els Acords per a la millora dels drets socials, laborals i econòmics. Així ho hem fet i ho seguirem fent a àmbits com l’educatiu. Pel que fa a l’àmbit sanitari, cal una efectiva normalitat lingüística i que la Sanitat pública garanteixi l’accés universal i l’atenció de qualitat.
L’atenció de qualitat a les persones majors, a les persones que estan soles i a les persones amb discapacitat també és un signe de benestar que hem d’exigir com a acte de responsabilitat.


Estam en temps d’emergència climàtica que condiciona i condicionarà el present i el futur de la nostra societat i del món en general. Per unes Illes sostenibles ha d’amarar qualsevol tipus de decisió política que es prengui.
Si volem recuperar, protegir i conquerir drets socials i laborals, hem d’exercir els nostres drets i deures polítics.


I tot passa per defensar el marc que ha de donar cobertura a gaudir de manera efectiva el benestar: el marc de la democràcia. Una democràcia efectiva que respecti els drets humans, socials i polítics de la ciutadania. Una democràcia que no ha de donar cabuda a formacions polítiques que mitifiquen temps passats marcats per l’autoritarisme, la discriminació, el masclisme, la xenofòbia i la confrontació social.


El dret a vot és un dret, o més bé, un deure polític que no podem defugir. Com a membres d’una societat, som responsables del seu esdevenir, ja sigui per acció o per omissió.


Dia 26 de maig hem de participar a les eleccions amb el nostre vot, a partir de la reflexió i la responsabilitat. No anar a votar també serà una decisió política que no ens eximeix de responsabilitat.

Comissió Executiva de l’STEI Intersindical