LLISTA D'INTERINS 2015-16
(Ja no inclou interins de pacte no desplaçats)
Actualitzat a 13 d'agost
Les persones de pacte no desplaçades i la plaça que ocupen no apareixen aquí. Per saber el vostre ordre podeu mirar-lo aquí

    

Qui som | Contacta | Delegacions i horaris | Resultats electorals | Formació | Afiliació | Quotes


©STEI Sindicat de treballadores i treballadors INTERSINDICAL de les Illes Balears. C/ Jaume Ferran, 56. 07004. Palma. Mallorca. Espanya. stei.cat. Telèfon: 34 971 901600. Fax: 34 971 903535 Inscrit al registre de la DG de la Funció Pública de Presidència del Govern d’Espanya, número 49. CIF: G07126956