Borsa única IB-salut categoria grup auxiliar administratiu, modificació llistes definitives

Dia 3 d'agost de 2021 es publica al web del Servei de Salut la Resolució que modifica la llista definitiva de puntuacions dels aspirants a la borsa única del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria grup administratiu de la funció administrativa.

També s'ha modificat la llista d'aspirants exclosos per no acreditar el compliment dels requisits de la convocatòria.

Aquestes modificacions són la conseqüència de l'estimació d'alguns recursos de reposició interposats a la Resolució de 14 de desembre de 2020 a la LLista definitiva de puntuacions i llsta definitiva d'exclosos.

Resolució