Llistat provisional de mèrits de borsa única categoria zelador/zeladora

Amb data 26 de juny de 2019 es publica a la web del Servei de salut els llistats provisionals de mèrits de borsa única de la categoria zelador/zeladora.

S'estableix un termini de deu dies hàbils comptadors de de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució per presentar les reclamacions o les al·legacions que es considerinoportunes.

Llista provisinals mèrits Aquí

Model sol·licitud al·legacions mèrits Aquí