Borsa única treball temporal IB-salut categoria infermeria especialista en salut mental

Amb data 30 de maig de 2017, al BOIB Núm.66, s’ha publicat la Resolució que estableix les noves bases que regiran el procés de selecció dels aspirants de la borsa general d’ocupació per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria infermer/infermera especialista en salut mental.

 

La selecció dels aspirants s’efectuarà per mitjà d’un concurs de mèrits que seran valorats per la Unitat de Borsa Única dels Serveis Centrals del Servei de Salut.

S’estableix un termini de 15 dies hàbils perquè s’hi inscriguin nous aspirants i perquè els aspirants ja inscrits hi afegeixin més mèrits o hi facin les modificacions pertinents basades en el nou Acord regulador i el nou barem (annex 2).

Els interessats a participar en la convocatòria han d’emplenar la inscripció telemàticament amb les dades corresponents a cada apartat seguint les instruccions indicades en la plataforma informàtica i pagar la taxa corresponent. En presentar la inscripció telemàticament l’aspirant obtindrà un número de prerregistre juntament amb la data en què s’ha duit a terme, que tendrà la consideració de justificant.

Accedir directament al BOIB