Concurs oposició ordinari 2023

Tots els processos d'oposicions i concurs de mèrits del 2023

Normativa

Tots els models d'ingrés

Tot el que se sap del concurs oposició ordinari 2023

Requisit de català