Interinitats 2023/24

interinitats23 34

Tota la informació sobre les interinitats

Com foren les interinitats 2022-23

Obertura de la llista d'interinitats i adjudicacions de l'estiu

  • Enguany no s'obrirà la convocatòria per presentar noves sol·licituds per entrar a llistes d'interins. És possible que la llista s'obri el mes de novembre, ja iniciat el curs 2023-24.
  • Tampoc no hi haurà adjudicacions a l'estiu. El primer tràmit per triar plaça serà el primer cap de setmana del mes de setembre.

Calendari

25 d'abril Llista incial de les persones que ja formen part de la llista
26 d'abril a 10 de maig Termini d'actualització de mèrits, titulacions, opcions (iIles i tipus de jonada), funcions...
pendent de definir

Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses
Reclamacions: 7 dies naturals

pendent de definir Publicació de la llista definitiva
Primera setmana de juny (previsiblement) Tràmit per renunciar a les places vacants o TP de tres anys.
Darrera setmana de juny (previsiblement) Tràmit per esmenar els requisits de català i màster de formació.