La Conselleria ha publicat la llista provisional de les sol·licituds de la Paga de 25 anys per a totes aquelles persones que l'han sol·licitat en referència a l'Acord de 2016, i el VI conveni de Concertada o XIV conveni d'Educació Especial.

Aquesta resolució obre un termini per presentar-hi al·legacions de deu dies, comptadors des de l’endemà de la seva publicació, és a dir, fins dia 17 de maig de 2024.

Podeu consultar aquí la resolució.