Dimarts, dia 9 d'abril va tenir lloc la reunió de la mesa de concertada per tractar el tema del Pla pilot.

El mateix dia finalitzava el termini per a la presentació d’esmenes al document de l’esborrany..

L’STEI va presentar un a esmena general amb els següents arguments:

1.- És un pla pilot que l’educació no necessita, que incompleix el marc legislatiu vigent i que suposa una despesa desorbitada de recursos públics.

2.- En cap punt del document no es fa esment a l’article 135 de la LEIB, que marca que l’alumnat no es pot segregar per raons de llengua.

3.- No hi ha cap estudi ni evidència prèvia que justifiqui la posada en marxa del Pla Pilot. El mateix document diu que l’avaluació es farà quan ja s’estigui duent a terme.

4.- Es dona a les famílies la possibilitat de triar arbitràriament què és necessari i què no per resoldre les mancances del sistema educatiu.

5.- S’intenta justificar ideològicament un pla que pedagògicament no té agafada amb l’argument que s’han de conèixer les dues llengües al final de l’escolarització, quan es suposa que l’actual sistema ja ho fa.

6.- L’escola ha de ser un espai de convivència i respecte a la diversitat. I en el pla es segrega l’alumnat per motius culturals o ideològics.

7.- És una despesa ingent per resoldre un problema que no existeix. Si realment es disposa d’una partida d’aquestes dimensions seria una ocasió excepcional per aprofundir en la millora del sistema educatiu.

8.- Es promou una competició entre centres, uns que “podran” i uns altres que “no podran” implementar el Pla Pilot segons les seves instal·lacions. Quant als recursos humans, es crea una borsa de llocs de feina que tendran una situació laboral de precarietat.

9.- És contradictori que un pla que cerca un objectiu obligatori per a tots els centres sigui d’aplicació voluntària. En el cas de la concertada, els docents únicament seran informats, ja que la decisió és exclusivament de les titularitats.

10.- Per millorar els resultats de l’informe PISA no cal fer feina en contra de la cohesió social de l’alumnat ni contravenir la normativa vigent. El que cal és reduir les ràtios, invertir més recursos en l’atenció a la diversitat o donar més espai a la pràctica de la llengua oral ...