L'STEI proposa que les llengües pròpies siguin les vehiculars de l'ensenyament

29998El Congrés de la Confederació intersindical celebrat a Alacant els dies 10, 11 i 12 de febrer de 2017, al qual hi ha assistit l'STEI Intersindical, ha aprovat una resolució a favor de la normalització lingüística de les llengües pròpies dels territoris, que va ser exposada pel mateix sindicat.

Amb aquesta resolució es declara que en els territoris on existeixen llengües pròpies com són el gallec, l'asturià, el basc i el català, aquestes siguin llengües vehiculars de l'ensenyament i llengües de comunicació interna i externa, que funcionin com eix vertebrador del sistema educatiu del seu territori, es garanteixi el coneixement de les llengües oficials i l'aprenentatge d'almanco una llengua estrangera, de manera que, des de l'escola, es pugui treballar per a la igualtat d'oportunitats i la cohesió social.

dbalears | 14.feb.2017