titconsolidacio

El ministre de Política Territorial i Funció Pública ha arribat a un acord en la Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques amb CCOO, UGT i CSIF per a modificar el text refós de l’EBEP, que serà la base d’un reial decret llei per a reduir la temporalitat en l’ocupació pública.

Aquest document és decebedor a més no poder. No reconeix la responsabilitat de les administracions en la gènesi del problema ni reconeix compensacions adequades. La solució per a reduir les taxes de temporalitat al 8 % no és generar processos en què es consoliden només els llocs de feina, sense cap tipus de consideració envers les persones interines que han patit l’abús de temporalitat. Aquesta sortida va en contra de la normativa europea, que ha determinat que en cap cas la solució a l’abús de la temporalitat pot passar per convocatòries massives d’oposicions.

L’STEI Intersindical ja va rebutjar els acords del 2017 i 2018, que no han servit per estabilitzar el col·lectiu interí. El nou projecte encara el perjudica més, i vol tapar el problema amb indemnitzacions irrisòries. Els sindicats signants donen l’esquena al col·lectiu interí.

La solució no és acomiadar gent amb experiència i compensar-ho amb indemnitzacions molt per davall del que marcaven els primers esborranys (han passat de 33 dies per any amb un màxim de 24 mesos a 20 dies amb un màxim de 12 mesos). Això obre un panorama laboral molt difícil per a gent que fa anys que pateix l’abús de temporalitat.

Ara barren el pas a qualsevol solució excepcional al problema de l’abús dels interinatges. Amb l’aposta tancada pel concurs oposició es tanca la porta a mesures excepcionals i transitòries com les que fan possibles els articles 61.6 i 61.7 de l’EBEP (concurs de mèrits). Ara les administracions expulsaran del sistema milers de persones interines amb qualificació demostrada per a la feina que desenvolupen. Amb això minvarà la qualitat d’uns serveis públics que mostren excel·lència sobrada en sanitat, educació, serveis socials i tantes administracions locals.

L’STEI Intersindical no accepta que un govern que es diu progressista legisli d’aquesta manera en contra dels seus treballadors. No només faran davallar el prestigi dels serveis públics, sinó que també originaran una situació de conflictivitat litigiosa que no beneficia ningú.