Davant les eleccions estatals del 26J: Cal fer tornar enrere les polítiques nefastes i austericides

El proper 26 de juny se celebren eleccions generals a l’Estat espanyol després d’uns mesos dins un carreró sense sortida i de prolongació d’una legislatura en què la classe treballadora i la societat en el seu conjunt hem sofert les polítiques d’un Govern sotmès als designis del mercat i de la Troika. Un Govern en funcions més preocupat en satisfer els desitjos de l’oligarquia dominant i de retallar llibertats, que en aturar la precarietat, la pobresa i la corrupció.

Llegeix més...

Ens hem reunit amb la presidenta del Govern Balear

Una delegació de l’STEI Intersindical ens hem reunit amb la presidenta del govern balear, Francina Armengol. L’objectiu era doble. Per una banda informar a la presidenta dels resultats de l’XI Congrés de l’STEI Intersindical pel que fa a la composició de la nova Comissió Executiva i del nou secretari general i de quina és la representativitat actual del nostre sindicat a l’àmbit territorial de les Illes Balears així com quin és el nostre objectiu de creixement.

STEI amb la presidenta del govern

Llegeix més...

Procediment extraordinari carrera professional

Al BOIB núm 63, de 19 de maig de 2016 s’ha publicat la resolució per la qual es convoca procediment extraordinari per accedir o progressar en el model de carrera professional, per qualsevol de les categories de personal estatutari sanitari, de gestió i serveis i també per el personal funcionari sanitari del Servei de Salut de les Illes Balears.

Hi poden participar:

Personal estatutari fix.

Personal estatutari temporal.

Personal sanitari local fix, integrat en els equips d’AP del Servei de Salut.

Personal funcionari sanitari.

Personal temporal.

La sol·licitud està a disposició dels interessats en la WEB del Servei de Salut de les Illes Balears www.ibsalut.es a l’àrea destinada als professionals, s’ha de presentar segons el model que s’adjunta com annex 2 i s’ha de formalitzar telemàticament seguint les instruccions de l’annex 3, una vegada formalitzada s’ha d’ imprimir, signar i registrar amb la documentació en paper que sigui necessària.

El termini per presentar les sol·licituds és d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació en el BOIB, 20 de maig-20 de juny de 2016.

Per a més informació contacteu amb les nostres seccions sindicals.

Llistat provisional de puntuacions obtingudes a la fase d'oposició, categoria conductor

Dia 8 de juny de 2016 s'ha publicat a la plana web de l'Ibsalut l'acord del tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria Conductor dependent del Servei de Salut de les Illes Balears. A l'esmentat acord s'aprova la relació de preguntes modificades i anul·lades de l'examen tipus test, així com la llista provisional de puntuacions obtingudes en la fase d'oposició, referida a cada un dels torns. Per accedir a aquesta informació clicau aquí