Distribució d'aules OPE administratiu/administrativa

Ja podeu consultar la distribució d'aules de l'exercici  de la fase d'oposició del concurs oposició de la categoria administratiu/administrativa que es durà a terme el dia 27 d’abril de 2019, a les 10.00 hores, als llocs següents:

  • Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa, Km 7,5. Palma.
  • Menorca: Can Salort – Santa Rita, 11, 07730 Alaior.
  • Eivissa: Carrer Calvari núm. 1, (antic edifici de la Comandància), 07800 Eivissa. 
Llegeix més...

Llista provisional puntuacions OPE zelador

Amb data 16 d’abril de 2019 es publica al web de l’IB-salut, www.ibsalut.es., la llista provisional de les qualificacions de l’exercici de loa fase d’oposició de la categoria zelador/zeladora.

Les persones aspirants que observin errors en la consignació de les seves dades o qualsevol altre error mecànic o material, ho poden comunicar al tribunal en el termini de cinc dies hàbils.

 

Publicació llistes definitives admesos i exclosos OPE Infermeria

Al BOIB de dia 26 de març de 2019 es publiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d’infermera/infermer del Servei de Salut de les Illes Balears. En la llista d’exclosos en figura també la causa d’exclusió.

Recordar-vos que la data de  l’examen és dia 12 de maig de 2019 a les 10’00h.

Oferta pública 2019 personal estatutarui

Al BOIB Núm. 48 de dia 13 d’abril de 2019, es publica l’Acord del Consell de Govern pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a 2019 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears.

 
Llegeix més...

Llistes provisionals admesos i exclosos carrera professional 2017

Amb data 15 de març de 2019, s'ha publicat al web del Servei de Salut les llistes provisionals de persones admeses i excloses, que han participat en la convocatòria ordinària (procediment de 30 de juny de 2017) per accedir als diferents nivells de carrera professional del personal estatutari del Servei de salut de les Illes Balears.

Llegeix més...