Entrega de documentació borsa única IB-salut tècnics especialistes

A la web de l'Ib-salut, www.ibsalut.es, es publiquen les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos i les llistes d'admesos amb la puntuació resultant de l'autobaremació de la convocatòria del concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de les següents categories:

El termini per entregar la documentació és del 19/11/2018 al 30/11/2018

Llistes definitives Borsa Única categoria auxiliar d'infermeria

Dia 2 de novembre de 2018 es publiquen al web de l’Ibsalut (www.ibsalut.es) les llistes definitives d’admesos i exclosos (indicant la causa d’exclusió) de l’actualització de la Borsa Única de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d’auxiliar d’infermeria.

S’estableix un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació perquè els aspirants requerits puguin presentar la documentació acreditativa.

Llistes definitives OPE metge/metgessa d'urgència hospitalària

Publicat el Boib Núm. 134, de 27/10/2018, amb les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria metge/metgessa d'urgència hospitalària per sectors.

La fase d'oposició es durà a terme el dia 25 de novembre de 2018, a les 10.00 hores a: - Sector Ponent, Migjorn, LLevant i Tramuntana a la Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa, Km 7,5. Palma. - Sector Menorca a Can Salort –Santa Rita, 11, 07730 Alaior. - Sector Eivissa i Formentera al Carrer Calvari, núm. 1, (antic edifici de la Comandància) 07800 Eivissa.

Llistes definitives OPE auxiliar d'infermeria

Al BOIB núm. 137, de dia 1 de novembre de 2018, es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d’auxiliar d’infermeria.

Es determina que l’exercici de la fase d’oposició es durà a terme el dia 2 de desembre de 2018, a les 10 hores als llocs següents:

-          Mallorca: UIB, carretera de Valldemossa Km 7’5. Palma

-          Menorca: Can Salort. Santa Rita 11. Alaior

-          Eivissa: Carrer Calvari núm. 11. Antic edifici de la comandància. Eivissa

Llistes definitives OPE medicina de família.

Publicat el BOIB Núm. 134, de 27/10/2018, amb les  llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria metge/metgessa de família en equips d'atenció primària i es determina el lloc, la data i l'hora de celebració de l'exercici de la fase d'oposició.

Dia 2/11/2018 es publica al web de l'Ibsalut la distribució de les aules. Aquí.

Pàgina 5 de 29