LListes provisioanls de puntuacions OPE Servei de Salut categoria infermeria obstetricoginecològica

Dia 28 de maig de 2019 es publica a la plana web del Servei de Salut les noves llistes provisionals de puntuacions (qualificacions) dels exercicis de la fase d'oposició per cobrir places vacants de la categoria d'infermera obstetricoginecològica referents al torn lliure, torn de reserva per a persones amb discapacitat i torn de promoció interna.

També es publique les citacions per dur a terme la revisió  dels examens de les persones que ho van demanar.

Llistes