Psicologia clínica, OPE Servei de Salut

Al Boib núm. 70 de  25/05/2019 es publiquen les llistes  definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria  psicologia clínica.

El 6 de juny es publica al BOIB núm. 75 unas correcció d'errors.