OPE auxiliar administratiu. Llistes provisionals nota exercici oposició

 Dia 7 de maig de 2019 es van publicar al web de l’Ib-salut les llistes amb les qualificacions dels examinands que es varen presentar a l’exercici d’oposició corresponent al concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria del grup auxiliar administratiu de la funció administrativa dependents del Servei de Salut de les Illes Balears que es va dur a terme el dia 7 d’abril de 2019.

 

Les persones aspirants que observin errors en la consignació de les seves dades o qualsevol altre error mecànic o material poden comunicar-ho al tribunal en el termini de cinc dies hàbil comptadors de de l’endemà de la publicació de les llistes (del 8/5 al 14/5).

Una vegada revisades totes les impugnacions es publicaran les llistes definitives.

Diligència publicació.

Torn lliure notes

Torn lliure discapacitats

Torn promoció interna

Torn promoció interna discapacitats