Llistes definitives persones admeses i excloses OPE Zelador/zeladora

Al BOIB Núm. 11, de dia 24 de gener de 2018, es publiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria zelador/zeladora.

Es determina que l’exercici de a fase d’oposició es durà a terme el dia 10 de març de 2019, a les 10 hores als llocs següents:

-      Mallorca: Universitat de les ILLES Balears.

-      Menorca: IES Cap de Llevant

-      Eivissa: IES Santa Maria d’Eivissa

Podeu consultar els llistats al BOIB o a la plana web de l’IB-salut https://www.ibsalut.es/ibsalut/ca/professionals/recursos-humans