Servei de Salut ajudes acció social 2018

De l'1 d'octubre al 31 d'octubre es poden presentar les sol·licituds per demanar els ajuts en compensació de les despeses derivades de l'assistència sanitària, farmacèutica, ortopèdica, ortoprotètica, dental, ocular i les derivades de malalties cròniques.

També està oberta la convocatòria d'ajuts per estudis oficials del personal i dels seus fills menors de 25 anys corresponents al curs acadèmic 2017-2018.

 

Convocatòria ajudes sanitàries.

Convocatòria ajudes estudis

Sol·licitud ajudes sanitàries

Sol·licitud ajudes estudis