Funcionaris en pràctiques

Regulació de la fase de pràctiques 2009

Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de dia 17 de setembre de 2009, per la qual es regula la fase de pràctiques corresponent a les proves selectives per a la provisió de places de funcionaris docents convocades per Resolució d’1 d’abril de 2009

Nomenament funcionaris en pràctiques 2009

Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 8 de setembre de 2009, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en els procediments selectius convocats per Resolució d’1 d’abril de 2009.

Pàgina 2 de 2