Places de professor visitant als EUA, Canadà i Regne Unit

Resolució per la qual es convoquen places per a Professors Convidats a centre educatius d'Estats Units d'Amèrica, Canadà i Regne unit, pel curs 2018-2019

Termini de presentació de sol·licitiuds
fins dia 14 de desembre, inclòs