Convocatòria de professors especialistes. Desembre 2016

Convocatòria
1 de desembre de 2016

Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de novembre de 2016 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat

Termini de presentació de sol·licituds
Del 12 al 21 de desembre, ambdós inclosos

Especialitats convocades

  • Informàtica
  • Sistemes i aplicacions informàtiques
  • Disseny de producte

Requisits de cada especialitat

Bases de la convocatòria

Model de sol·lcitud

Barem

Llistes provisionals d'admesos i exclosos
 
 Llistes definitives d'admesos i exclosos