Convocatòria específica i excepcional. 37 especialitats i funcions. Llistes definitives

LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS I EXCLOSOS

Resolució de dia 23 de novembre de 2015 per la qual s'aprova i es fan públiques les llistes definitives d'admesos i exclosos.

Grup B - Cos de Secundària

Grup C - Formació Professional

Grup D - Règim Especial

Interins que no han triat cap funció

Causes d'exclusió


LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS I EXCLOSOS

Resolució de dia 16 de novembre de 2015 per la qual s'aprova i es fan públiques les llistes provisionals d'admesos i exclosos.

Termini de presentació de reclamacions
de dia 18 al 20 de novembre, ambdós inclosos

Grup B - Cos de Secundària

Grup C - Formació Professional

Grup D - Règim Especial

Interins que no han triat cap funció

Causes d'exclusió

Model de reclamacions


CONVOCATÒRIA

Resolució

>> ACCÉS AL TRÀMIT <<
TERMINI CONCLÒS

Termini de presentació de sol·licituds
de dia 30 d'octubre a 3 de novembre, ambdós inclosos

ESPECIALITATS CONVOCADES

PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI- 0590

 • 0590010 Francès
 • 0590012 Alemany
 • 0590107 Informàtica
 • 0590109 Navegació i Instal·lacions marines
 • 0590124 Sistemes electrònics
 • 0590125 Sistemes electrotècnics i automàtics
 • 0590803 Cultura clàssica

PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL- 0591

 • 0591201 Cuina i pastisseria
 • 0591202 Equips electrotècnics
 • 0591203 Estètica
 • 0591205 Instal·lacions i manteniment d’equips tèrmics i fluids
 • 0591206 Instal·lacions electrotècniques
 • 0591209 Manteniment de vehicles
 • 0591218 Perruqueria
 • 0591226 Serveis de restauració
 • 0591227 Sistemes i aplicacions informàtiques

PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES- 0592

 • 0592001 Alemany
 • 0592002 Àrab
 • 0592004 Xinès
 • 0592008 Francès
 • 0592012 Italià
 • 0592017 Rus

PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES- 0594

 • 0594402 Arpa
 • 0594405 Clavecí
 • 0594407 Cor
 • 0594410 Flauta Travessera
 • 0594414 Guitarra
 • 0594422 Percussió
 • 0594423 Piano
 • 0594427 Trompa
 • 0594435 Dansa Espanyola
 • 0594436 Dansa Clàssica
 • 0594441 Cant aplicat a l’Art Dramàtic
 • 0594460 Llenguatge Musical

MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY- 0596

 • 0596605 Ebenisteria Artística
 • 0596615 Tècniques de Joieria i Bijuteria
 • 0596618 Tècniques de Metall


DUBTES FREQÜENTS

Qui hi pot participar?

Només les persones que encara no formen part de les llistes. També les que participaren de la convocatòria ordinària (maig 2015) i foren exclosos per qualsevol motiu diferent al reciclatge de català i el màster de formació (CAP).

Ja form part de les llistes. Puc ampliar funcions o canviar les meves opcions (illes, mitja jornada...)?

No. Aquesta convocatòria és només per nous aspirants.

Ja form part de les llistes però estic exclos per català o pel màster de formació. Puc participar-hi?

No. Aquesta convocatòria és només per nous aspirants. Les persones excloses per català o màster de formació, podeu lliurar aquesta documentació des de l'u de setembre. En el moment que presenteu la documentació sereu inclosos automàticament a la llista d'admesos.

A la convocatòria ordinària (maig de 2015) me varen excloure per motius diferents del reciclatge de català o del màster de formació. Puc paticipar?

Si.

Com és el tràmit?

El tràmit és telemàtic, però en alguns casos és obligatori passar per registre, sempre fins dia 15 de maig, inclòs.

 • Registre telemàtic: qui tengui usuari i contrasenya o DNI electrònic i no hagi de presentar documentació addicional el pot concloure telemàticament.
 • Registre presencial: qui no tengui usuari i contrasenya o l’hagi perduda o, tot i tenir-ne, hagi de lliurar documentació addicional haurà d’imprimir el document que genera el tràmit telemàtic i anar a registre amb la documentació corresponent. El tràmit no es considerarà conclòs fins que l’aspirant hagi registrat la petició.

Puc veure la sol·licitud abans d’enviar el tràmit?

Si. A la Passa 4 (Enviar), es podrà descarregar un pdf, "sense validesa", on podrem veure un esborrany de la nostra sol·licitud de participació.

Quan es considera acabat el tràmit?

 • Si el tràmit telemàtic es fa amb usuari i contrasenya o dni electrònic, i no s’ha d’aportar documentació nova, el tràmit es considerarà registrat després de clicar el botó “Envia la sol·licitud” a la passa 4 (Enviar). A la passa 5 “Finalitzar”, es pot descarregar el justificant en format pdf, amb un número de REGISTRE (mai de preregistre), amb la forma: ENV/xxxxx/2015.
 • Si s’ha d’aportar documentació o el tràmit es fa anònimament, el tràmit no es considera acabat fins que no s’hagi registrat presencialment la petició al registre de la Conselleria. A la passa 5 (Finalitzar), es poden descarregar les dues còpies de la sol·licitud en format pdf, que tenen el corresponent número de PREREGISTRE. Aquest document és el que s’ha de presentar al registre, juntament amb tota la documentació que pertoqui.

Si deix el tràmit a mitges, perdré tota la informació introduïda?

Per que es guardi la feina feta, és necessari arribar a la Passa 4 (enviar). Així, podrem reprendre el tràmit quan volguem sense perdre res.

Què he de fer si m’he equivocat en el tràmit telemàtic?

Podem fer tants de tràmits com vulguem o necessitem. El que es tendrà en compte serà el darrer que es registri, telemàticament o presencialment.

Com puc comprovar que el tràmit ha estat conclòs correctament?

S’ha d’anar a: portaldelpersonal.caib.es > Menú principal > Les meves gestions > Gestions telemàtiques. Allà hi trobarem els tràmits enviats i els tràmits sense enviar.

Si no es té Portal del personal, s’hi pot accedir a través de seuelectronica.caib.es > Les meves gestions.

Una vegada allà ens podem trobar:

 • Si el tràmit és a “tràmits sense enviar”, no s’ha acabat correctament.
 • Si el tràmit és a “tràmits enviats”, ja s’ha acabat el procés, a no ser que tengui un símbol d’admiració, que sol indicar que encara s’ha de passar per registre a presentar documentació nova. Recordau que ho heu de fer abans de dia 16 de maig.

Puc lliurar documentació nova durant el termini de reclamacions?

No. Tota la documentació s’ha de lliurar dins del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, fins dia 15 de maig.

No estic habilitat amb el B2 per impartir matèries no lingüístiques en llengües estrangeres però ho vull estar. Què he de fer?

El tràmit telemàtic no permet habilitar-se per impartir matèries no lingüístiques en un llengua estrangera, tot i que el del curs passat sí que ho permetia.

Per habilitar-vos, podeu anar al registre de Conselleria a fer la sol·licitud corresponent. La Conselleria només acceptàrà les habilitacions sol·licitades fins dia 15 de maig. La documentació que s’ha d’aportar és la següent:

 • Sol·licitud d'habilitació (la tenen a la Conselleria)
 • Fotocòpia DNI
 • Certificat de B2 o equivalent.
 • Titulació que ens permet accedir a la funció (grau, llicenciatura, diplomatura…) i del màster universitari en formació o equivalent (si escau).

IMPORTANT. Aquest certificat no s’ha d’aportar al tràmit telemàtic. És a dir, si no s’ha de lliurar cap documentació addicional al tràmit telemàtic, es pot fer el registre de la sol·licitud de la convocatòria telemàticament.

Tenir l’habilitació de B2, m’obliga a res?

No. Encara que es tengui l’habilitació, segons la Conselleria, al següent tràmit es demanarà si es volen veure o no les places perfilades amb B2.

Puc estar a totes els grups?

Si. Puc estar a tants grups com vulgui, si tenc les titulacions corresponents.

Tendré la mateixa puntuació a tots els grups als quals estigui?

No. Els punts dels grups depenen de la teva experiència docent. Els anys d’experiència docent en funcions del mateix grup puntuen 6.5 punts. Els anys d’experiència docent en funcions d’altres grups, puntuen 3,25.

He de posar la nota mitjana de totes les titulacions?

No. Només he de posar la nota mitjana de la titulació que al·leg per formar part de la llista. Les titulacions del màster de formació, CAP, Aptitud català, etc. ja no tendran cap casella per afegir la nota mitjana, ja que no és significativa.

En qualsevol cas, el canvi en qualsevol nota mitjana no permetrà concloure el tràmit telemàticament i ens obligarà a fer-ho presencialment, sempre fins da 15 de maig.