Adjudicacions interinitats 2013-2014. Llista provisional

Resolució  del director general de Planificació, Infraestrctures educatives i Recursos Humans de dia 29 de juliol de 2013, per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional d’adjudicació de destinació provisional per als aspirants a cobrir places en règim d’interinitat en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears per al curs 2013-2014

Termini de presentació de reclamacions: fins 1 d'agost, inclòs.