Convocatòria interinitats 2011-2012. Aclariments

  • Us informam que el procés telemàtic per fer el tràmit a hores d’ara dóna problemes (24 de maig): interins del cos de mestres que trien funcions de secundària, a les quals poden optar (serveis a la comunitat, atenció sociocomunitària...), queden exclosos per no complir el requisit de català. La Conselleria ha assegurat que aquest problema es resoldrà al llarg d’avui.
  • L’STEI-i ha demanat a la Conselleria que s’ampliï el termini de presentació de sol·licituds per donar resposta a aquesta problemàtica.
  • Per aquells interins que tenen titulacions de català del País Valencià i de Catalunya, podeu consultar si la vostra titulació de català s’adequa a la normativa vigent: Ordre de 30 de març de 2011 (BOIB núm. 53 de 9 d'abril).

Cos de mestres

  • Les persones del cos de mestres amb la titulació de mestre en educació primària són les úniques que poden fer les funcions de PQPI, Adults i AD. També ho poden fer les persones diplomades en EGB en una de les especialitats que varen desaparèixer (Ciències Humanes, Ciències, Francès).

  • Les persones del cos de mestres poden fer les funcions d’intervenció sociocomunitària necessiten el CAP i el reciclatge de català de secundària. Queden exempts d’aquests requisit:

    • Exempts de CAP: els titulats de magisteri, pedagogia, psicopedagogia, anteriors a l’1 d’octubre de 2009, o bé, han fet feina 12 mesos al cos de secundària abans de l’1 d’octubre de 2009.

    • Exempts de reciclatge de secundària: totes les persones que ja formen part de les llistes estan exemptes d’aquest requisit. Les persones que enguany entrin a la llista necessitaran el reciclatge de català de secundària.

Substitucions inferiors a 2 mesos

Per les funcions del cos de mestres la Conselleria ofereix sempre substitucions de 2 mesos com a mínim.

Per les funcions dels altres cossos la Conselleria pot oferir substitucions inferiors a 2 mesos.

Per això, les persones del cos de mestres que estan disposades a fer funcions d’altres cossos (Intervenció sociocomunitària, Serveis a la comunitat) també han d’indicar si estan disposades a acceptar substitucions inferiors a dos mesos per a aquestes funcions. Aquesta indicació només afectarà a les funcions d’altres cossos, ja que de primària sempre se’ls oferirà substitucions de 2 dos mesos mínim.

Gestió de la llista única

Des de l’STEI-i hem aconseguit que una persona que vol optar a diverses funcions i compleix tots els requisits d’alguna d’elles però de la resta no, ja pot posar-les totes: segons la Conselleria, serà admesa de les funcions que tengui validades i exclosa de les funcions de les que no compleixi algun requisit subsanable (Reciclatge de català, Màster de formació / CAP).