L’STEI denuncia que amb un pressupost insuficient no es poden complir els acords pactats

Mesa Sectorial de 20 d'abril

Divendres dia 20 d’abril hi va haver Mesa Sectorial d’Educació en la qual es varen tractar els criteris per a la confecció de les quotes tant d’unitats als centres docents com de professorat per al curs 2018-2019.

Algunes de les mesures que la Direcció General de Planificació va acceptar, a petició de l’STEI, varen ser:

  • Passen de 3 a 2 els requisits necessaris perquè un centre tengui la consideració de centre d’atenció preferent. Aquesta mesura permetrà doblar el nombre de centres amb aquestes característiques.
  • La dotació d’hores de PALIC també es modifica, en relació a aquest curs escolar. A partir del curs 2018-2019 hi haurà 1 hora de PALIC per a cada 2 alumnes d’incorporació tardana.
  • La dotació de 1/2 mestre per als centres d'una línia amb amb una ràtio mitjana de 27 alumnes, amb el compromís del director general de Planificació d'estudiar la possibilitat que fos una jornada completa, tal com havia expressat amb anterioritat en Mesa Sectorial.

Com a aspectes positius del document de criteris de quota per al curs 2018-2019, en destacam els següents:

  • En compliment de l’Acord marc signat entre l’STEI, FECCOO i la Conselleria, les ràtios de tots els cursos del segon cicle d’infantil seran de 20 alumnes.
  • També en compliment de l’Acord marc, els majors de 55 anys del cos de secundària, del cos de professorat tècnic de FP i del cos de règim especial tendran les mateixes opcions a l’hora de reduir el seu horari lectiu que els docents del cos de mestres.
  • L’augment global de personal per al proper curs és de 350 docents més.
  • Des de la Secretaria General de la Conselleria d’Educació es va comunicar que, a partir del proper curs, es començarà a dotar els centres d’infantil i primària de personal administratiu, una demanda històrica que a la fi ha obtingut una resposta.

L’STEI va expressar el seu profund malestar i desacord pel fet que des de la Direcció General no s’ha acomplert el compromís de fer de les quotes de secundària per al proper curs a 18 hores, tal com preveu l’Acord marc. El director general Antoni Morante s’excusà en la forta despesa pressupostària que això suposaria amb un increment d’uns 300 nous professors.

Des de l’STEI se li va recordar que un pressupost d’educació de 935 milions d’euros és insuficient si es volen afrontar amb unes mínimes garanties totes les necessitats que té el sistema educatiu de les Illes Balears. Tal com s’havia reclamat per part del Consell Escolar de les Illes Balears o de la Junta de Personal Docent no Universitari, la dotació per a educació havia de ser com a mínim de 1.000 milions d’euros.  

També es va demanar per part de l’STEI més inversió i celeritat en els terminis a l’hora d’executar el Pla d’infraestructures, ja que en molts casos no hi ha espais disponibles per a poder fer desdoblaments.

 

Palma, 24 d'abril de 2018

Secretaria d'ensenyament públic