Reunió amb el Ministeri d'Educació: interinitats i oposicions

La Directora General de Personal docent, ha citat els sindicats per explicar com va anar la reunió mantinguda amb el Ministeri d’Educació (MECD), al voltant de les futures ofertes d’ocupació que hi puguin haver a partir del 2018.

PRESSUPOSTS GENERALS DE L’ESTAT I ACOMIADAMENT ALS 3 ANYS

Segons el Ministeri, aquesta mesura ve donada pel Ministeri d’Hisenda. El MECD està d’acord en que això no ha d’afectar al col·lectiu docent i, per això, proposarà mesures per canviar el redactat al Ministeri d’Hisenda. Mentre no vegem que, efectivament, el redactat no es veu substancialment modificat o desapareix aquest article dels pressuposts, no podem baixar la guàrdia. L’STEI i la nostra confederació d’STES-Intersindical hem fet gestions davant diferents grups parlamentaris del Congrés i del Senat per assolir l’eliminació de l’article 19.2.

TAXA DE REPOSICIÓ

El Govern central manté la taxa de reposició del 100% i estableix una nova taxa mal anomenada de consolidació (mal anomenada, perquè en cap cas no consolida les persones sinó els llocs de feina) del 90%. Aquest percentatge seria de les places de plantilla no ocupades definitivament, de les habilitades els 3 darrers i de totes les ocupades des del 2005.

RD 276/2007

El MEC no està tancat a la possibilitat de revisar el reglament de l’accés a la funció pública docent, i fins i tot a modificar els temaris actuals, tan obsolets o fins i tot inexistents en algunes especialitats.

Entre altres coses, es xerrava de la possibilitat d’ampliar sensiblement el percentatge de l’experiència docent.

Des de l’STEI tenim ben clar que s’ha de tornar a models anteriors: que les diferents proves no siguin eliminatòries, eliminar la part pràctica, modificació o supressió de temaris...

La directora general s’ha compromès a elevar al Ministeri les opinions dels sindicats presents a la Mesa Sectorial.

Des de l’STEI hem fet veure l’existència de l’article 61.6 del TREBEP, que diu que davant circumstàncies excepcionals, com les que ara es donen, es pot preveure la possibilitat d’accés a la funció pública per concurs.

INTERINITATS I OPOSICIONS

Davant la proposta del Ministeri d’unificar els criteris de gestió de les llistes d’interins, la direcció general va mostrar la seva oposició frontal, ja que seria una clara invasió de competències.

Per altra banda, moltes comunitats autònomes varen expressar de la impossibilitat de treure tantes places d’oposicions fins arribar al 8% d’interinitats en només 3 anys. Des de l’STEI tenim molt clara la greu incidència que això podria tenir damunt del col·lectiu d’interins i, per tant, exigim que tot plegat sigui compatible amb l’estabilitat real d’aquest col·lectiu, que de moment només es garanteix mitjançant els pactes d’estabilitat.

Com ja sabeu, el nostre Conseller xerrà de la possibilitat de treure a prop de 2700 places fins el 2020, incloses les del 2017. Si finalment és així, l’oferta de places s’hauria de dir al voltant del setembre com a tard, per evitar les incerteses que hem hagut de patir aquest curs.