Oposicions docents 2011. Quants de temes he d'estudiar?

Probabilitats de saber al manco
un dels temes que surtin
 
 Núm. de temes
 Núm. de bolles 
 Càlcul de probabilitats 
25  3  Probabilitats
49  4  Probabilitats
64  5  Probabilitats
65  5  Probabilitats
66  5  Probabilitats
67
 5  Probabilitats
68
 5  Probabilitats
69
 5  Probabilitats
70  5  Probabilitats
71  5  Probabilitats
72  5  Probabilitats
74  5  Probabilitats
75  5  Probabilitats
77  5  Probabilitats