Convocatòria interinitats 2019-20. Mesa sectorial de 12 de novembre

>> Ves a les darreres novetats <<

Dia 12 de novembre hi ha hagut la darrera mesa sectorial d'interinitats.

Des d'un primer moment ja no valoràrem positivament l'esborrany. Els escassos canvis incorporats no l'ha modificat gaire. Com ja havíem anunciat, l'STEI Intersindical ha votat en contra de l'esborrany de la resolució.

Pendent de la publicació al BOIB, aquests són les qüestions a tenir en compte i els canvis més significatius:

Termini previst de presentació de sol·licituds

Del 8 al 22 de gener

Sol·licitud de places

Ja no és opcional la selecció de places: hauràs de seleccionar totes places d'acord a les teves opcions seleccionades (funcions, illes, mitja jornada...). Si no ho fas i no t'arriba a una de les places que has posat, l'administració t'intentarà adjudicar totes les places que no hagis seleccionat, en l'ordre que ells considerin, d'acord a les opcions que hagis posat a la convocatòria (funcions, illes, mitja jornada...).

Això afectaria a l'adjudicció del juliol, no a les adjudicacions a partir del setembre.

Hem demanat què pensen fer per compensar aquesta dràstica reducció en la possibilitat de conciliar vida laboral i familiar que provoca aquest retrocés en l'adjudicació de places. No hi ha hagut cap respost.

Adjudicació de setembre

Seguim demanant que sigui a finals d'agost, i tothom pugui començar a fer feina a partir de dia 1 de setembre. Seria bo per el centres i per a tot el personal interí, que deixarien de perdre centenars d'euros.

Afegir opcions

A partir de l'adjudicació del mes de setembre podràs afegir opcions relacionades en:

  • Illes
  • Mitges jornades / jornada sencera
  • ...

En cap cas no podra afegir funcions.

Barem

L'apartat 2 (formació acadèmica i permanent) es divideix en 2 apartats:

  • Apartat 2 Formació acadèmica (expedient acadèmic, titulacions, règim especial, català...). Màxim de 10 punts
  • Apartat 3 Formació permanent. Màxim de 30 punts, a raó de 0,02 punts / hora

La suma dels dos apartats té un màxim de 35 punts.

Des de l'STEI hem defensat que no es separés en dos apartats ja que hi pot haver persones greument damnificades, com aquelles que tenen diverses titulacions, que poden veure minvada significativament la seva puntuació, o aquelles que ja excedeixen les 1600h de formació i que havien actuat d'acord amb les intencions que havia anat anunciant la Conselleria des de feia una anys. Hi havia altres possibilitats damunt la taula, però la Conselleria no n'ha acceptat cap.

Termini de valoració dels mèrits

Fins dia 31 de desembre (31 d'agost al primer esborrany). Hem aconseguit 4 mesos més, però no arriba al que volíem. Aquest termini és per tot el que està inclòs al barem (experiència, formació acadèmica i formació permanent)

Superació de la fase d'oposició del concurs oposició

La Conselleria ha apel·lat a la inseguretat jurídica i ha decidit que finalment no puntuarà.

Atur

A pregunta de l'STEI, la Directora General de personal Docent va garantir que tothom que acabi nomenament podrà cobrar l'atur, indepentment del que facin a qualsevol de les adjudicacions.

Altres qüestions

L’STEI també ha demanat si la conselleria tenia previst establir unes regles per evitar les greus conseqüències que pot tenir per a les persones que estan a llistes si no accepten feines precàries de pocs dies de durada si, en alguns casos, fins i tot, han deixat altres feines i quan han arribat al centre ja s’havia incorporat la persona titular. Malauradament, la majoria de la part social i la Conselleria ha considerat que no era necessari tenir-ho en compte.

També hem demanat què es pensava fer amb totes aquelles mares que degut a l’actual redacció de la normativa no poden ser nomenades i en algunes casos no se’ls valora el temps de maternitat, incomplint la llei d’igualtat.

Igualment, hem demanat que la normativa docent s’adeqüi a l’autonòmica i s’acabi amb la greu inestabilitat que provoca en les persones discapacitades la normativa actual de la Conselleria.

Hem recordat que una llista diferenciada per cossos o, fins i tot, per especialitats permetria valorar cadascun dels mèrits que té, ja que no hi hauria interferència entre funcions. Així mateix, hem lamentat la negativa de la Conselleria d’aplicar l’adjudicació cremallera amb una llista diferenciada per cossos, que sabem que és perfectament compatible.

Cal recordar també que les bases generals, aprovades per una majoria sindical, donen un impuls important als perfils, eliminen la impossibilitat de renunciar a certes especialitats pràctiques, així com les passes enrere en les mesures per protegir els col·lectius més vulnerables, i l’eliminació del pacte d’estabilitat.