Pacte d'estabilitat: 2500 persones X 4 anys compatible amb l'oferta d'oposicions

Des de l’any 1998, en què tenim competències en educació a les Illes Balears, l’STEI ha reclamat, negociat i signat pactes d’estabilitat amb Administracions de diferent color polític, sempre amb l’objectiu de donar estabilitat als centres educatius i a les persones interines.

El darrer pacte va suposar que, a les Illes Balears, totes les persones interines que ocupaven una vacant, tant si eren de pacte o no, cobrassin l’estiu durant tots els anys de retallades. (vàrem ser l’única comunitat autònoma de l’Estat espanyol en la qual els interins cobraren).

L’acord de 29 de març de 2017, signat a Madrid entre CCOO, UGT, CSI·F i el Ministeri d’Hisenda, i el seu trasllat a les Illes Balears, en paraules del conseller March, que suposen la convocatòria de 3000 places d’oposicions els propers anys, poden suposar un ERO al professorat interí que no aprovi les oposicions en aquestes convocatòries. Aquest acord preveu i prioritza l’estabilitat dels llocs de treball en abstracte, però no l’estabilitat laboral de les persones que els ocupen.

Per impedir un possible ERO el curs passat vàrem demanar un pacte d’estabilitat de 2500 persones per 4 anys. La proposta de l’STEI no va entrar en consideració per part de l’administració ni de la resta d’organitzacions sindicals, actitud que consideram molt lesiva pel col·lectiu de persones interines.

Ara bé, en els propers mesos es tornarà a negociar la normativa que regula la contractació de persones interines. Des de l’STEI reclamarem el pacte d’estabilitat compatible amb les ofertes d'ocupació. Demanarem també a les altres organitzacions sindicals que rectifiquin i donin suport a la mesura.

El pacte 2500 X 4 és possible

Les xifres són clares. Actualment la xifra de professorat interí que treballa a les Illes Balears és quasi de més de 3500 persones. A més,

  • La taxa de reposició és d’un mínim de 200 persones per any.
  • El creixement del sistema educatiu de les Illes, amb l’augment de la població escolar, que suposa un increment anual de 100-110 nous professors.
  • Les qüestions de l’Acord marc pendents d’assumir, com són la implantació total de la reducció lectiva per als majors de 55 anys, i l’elaboració de quota a secundària i a altres cossos  a 18 hores i no a 19, suposen entre 250 i 300 nous professors.
  • A les convocatòries d'oposicions queden places desertes i, una part de les que s'adjudiquen les obtenen a persones interines de pacte.

Aquestes xifres fan que un pacte de 2500 places per 4 anys sigui totalment viable. Emplaçarem l’administració i la resta d’organitzacions sindicals a donar suport a la mesura.