Guia per demanar l'atur i vacances no gaudides

Tots les persones que no tenen l’estiu pagat són cessades, com a tard, dia 30 de juny.

Totes aquestes persones tenen una liquidació, a la darrera nòmina, en concepte de vacances no gaudides. Les vacances que corresponen són de 2,5 dies per mes treballat i es comencen a gaudir des de l’endemà del cessament. Per exemple, en cas d’una persona que cessa el 30 de juny amb 4 mesos de feina, corresponen 10 dies de vacances (2,5x4) i es gaudirien fins el 10 de juliol.

Aquestes vacances no gaudides no puntuen les llistes ni computen a efectes d’antiguitat (triennis, sexennis) però es considera una situació assimilada a l’alta. Per això, no es podrà demanar l’atur fins després de la finalització de les vacances no gaudides.

Seguint amb l’exemple anterior, no es podria demanar fins dia 11 de juliol. Des d’aquest moment tenim 15 per sol·licitar l’atur sense perdre prestacions.

Per sol·licitar l’atur, hem de seguir les següents passes:

  1. L’endemà del cessament hem de sol·licitar el certificat d’empresa a http://portaldelpersonal.caib.es > Documents > Sol·licitud de documents.
    Aquest certificat no l’hem d’anar a cercar, sinó que la Conselleria l’enviarà directament al SOIB. Per comprovar que ja s’hagi enviat, ho podem fer a http://portaldelpersonal.caib.es > Documents > Situació de la sol·licitud.
  2. Passat el temps de vacances que correspongui, anar al SOIB fer la petició d’atur corresponent, dins del termini màxim de 15 dies. En aquest sentit, la Conselleria envia un correu electrònic on indica el temps de vacances que ens corresponen.

Qui té l'estiu pagat?

Totes les persones amb una vacant, una vacant sobrevinguda adjudicada abans de l'11 de gener o una subtitució prevista per tot el curs escolar adjudicada a la convocatòria de l'estiu passat.

Per comprovar, hem d'entrar a http://portaldelpersonal.caib.es > Documents > Documents disponibles. Allà hi localitzam el document que digui "Inici de curs, obtenció de FI2R per a provisionals". Quan l'obrim, a l'apartat "3-Dades del nomenament" hi trobarem el "Fi del període del nomenament". Si hi ha una data indicada, el nostre cessament és la data indicada, si està en blanc, és, com a tard, el 30 de juny".