L'STEI presentarà contenciós contra els nomenaments de les substitucions

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats segueix sense publicar les adjudicacions durant tot el curs

El sindicat ja ha posat en mans del seus serveis jurídics aquesta qüestió per presentar-ne contenciós administratiu

Una vegada finalitzats els processos telemàtics per a l’adjudicació de les places al personal interí que es feren l’estiu passat, la Conselleria d’Educació, Cultura procedeix a la cobertura de les vacants a través d’un sistema de cridades telefòniques als interins que no han obtingut plaça.

Aquest sistema, que té l’avantatge de ser molt àgil, en 24 hores es produeix la contractació, no és gens transparent ja que només el funcionari encarregat de fer la trucada i la persona que la rep saben les característiques de la mateixa.

L’STEI ha reclamat en repetides ocasions a la Conselleria que, de manera setmanal o quinzenal, es publiquin els nomenaments que s’han efectuat amb indicació de la persona nomenada, el lloc de destí, la causa de la contractació i la durada de la mateixa.

Aquesta informació, tractada informàticament suposaria un mínim de feina per a la Drecció Deneral de Recursos Humans i posaria a l’abast dels sindicats, què és imperatiu legal que en tenguin coneixement, i de les persones interessades, la informació de la gestió de les llistes d’interins. Reclamam que es faci setmanalment, tot i que, es podria fer de manera quinzenal.

Les administracions públiques estan compromeses amb la transparència en la gestió. El preàmbul de la Llei 19/2013 de 9 de desembre de l’any passat diu: “La transparència, l’accés a la informació pública i les normes del bon govern han de ser els eixos fonamentals de tota acció política”.

El President del Govern de les Illes Balears s’ha compromès públicament en aquest sentit. El passat 6 d’octubre, a la inauguració del XXII Congrés Nacional de l’Auditoria, el Sr. Bauzá digué:

“La transparència en l’activitat pública no és cap opció, sinó un imperatiu per complir les exigències de la societat actual i per a garantir la qualitat democràtica de les nostres institucions”

Atès que la Conselleria d’Educació no atén el requeriment que li ha formulat de manera repetida el sindicat STEI, reclamam al President del Govern de les Illes Balears que doni instruccions a la consellera d’educació perquè, una cosa tan simple, com conèixer els nomenaments que fa en matèria de personal interí fa la Conselleria d’Educació siguin del domini públic.

No fer-ho només pot tenir una lectura: Què amaga la Direcció General de Personal Docent en aquestes contractacions?