Interinitats. Matèries lingüístiques

La Conselleria no ha acceptat cap modificació a allò exposat a la mesa de dia 25 de juny.

L'STEI considera que es continua produint la discriminació d'aquest col·lectiu respecte de la resta de docents, ja que hi ha un nombre important de persones que, malgrat la rectificació, es quedaria sense opcions de feina en la matèria lingüística exercida fins ara.

Per això, no retirarem el recurs potestatiu contra la convocatòria i seguirem amb els tràmits per lluitar pels drets de tots els afectats.

Previsiblement, el dissabte 28 es publicarà una nova convocatòria dirigida a totes les persones afectades des del primer moment.

El termini del tràmit serà, previsiblement, de dia 30 de juny a 2 de juliol, ambdós inclosos. És important que tothom faci el tràmit telemàtic, estigui o no dins dels nous supòsits.

Les persones que no estan dins dels supòsits de la nova convocatòria també han de fer tràmit si volen fer les reclamacoins que corresponguin més endavant.

Recollida de dades

La Conselleria s'ha compromès a estudiar cas a cas. Per això, l'STEI està fent la recollida de dades i de la situació de cadascuna de les persones que encara no han vist resolta la seva situació. No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 971901600.

Aquesta recollida de dades també servirà per poder iniciar el tràmit administratiu corresponent que podria derivar en contenciós-administratiu.