La Conselleria menysprea l’experiència docent en matèries lingüístiques, sense cap criteri pedagògic

La Conselleria menysprea l’experiència docent en matèries lingüístiques, sense cap criteri pedagògic, i deixarà docents interins d’aquestes matèries al carrer

Amb la nova normativa per formar part de les llistes d’interinitats, la Conselleria discrimina les persones que ja han fet feina en especialitats lingüístiques.

L’STEI recomana a totes les persones que es trobin en aquesta situació, haurien de presentar, amb la seva petició de formar part de les llistes, un escrit sol·licitant la funció que deixen de tenir reconeguda, amb a justificació de l’experiència docent.

Model de petició

 

Fins ara, com passa a gran part de les comunitats autònomes, l’experiència en una funció docent era requisit suficient per poder-hi optar en convocatòries següents.

En canvi, segons l’esborrany de la convocatòria per al curs vinent, la Conselleria considera que les matèries lingüístiques són una excepció a aquesta norma i els anys d’experiència continuada i sense expedients no té el mateix valor que a la resta de matèries.

Des de l’STEI, no s’entén per què l’experiència en totes les matèries s’accepta com a requisit i no s’accepta l’experiència docent en matèries lingüístiques.

Tot i els possibles canvis de requisits en l’accés a les llistes d’interinitats, sempre s’ha sabut i respectat per part de la Conselleria que les persones amb experiència docent amb una competència pedagògica plenament demostrada i mai qüestionada amb expedients disciplinaris, tenien dret a seguir optant a les seves funcions. 

Quins són els arguments pedagògics per establir aquesta discriminació cap a les matèries lingüístiques? Òbviament, no existeixen, ja que és una decisió absolutament arbitrària. La Conselleria, en cap cas,no ho ha sabut justificar.

El sindicat, conscient que aquesta decisió perjudicarà molts d’interins i els deixarà sense feina, exigeix que cap persona amb experiència docent demostrada pugui perdre la possibilitat de continuar fent feina en aquella especialitat.

Tal com ja exposa a la mesa sectorial de dia 9 de maig, l’STEI continua demanant, i insistint, que l’experiència docent prèvia sigui un requisit suficient a l’hora d’optar a qualsevol funció docent.