Mesa sectorial interinitats. Prèvia

Dia 8 de maig hi ha la mesa sectorial per parlar, entre d’altres coses, de les bases reguladores d’interinitats i de la convocatòria anual per formar part de les llistes.

Sembla ser que el termini per apuntar-se a les llistes es poria iniciar dia 19 de maig.

Esborrany de les bases

Esborrany de la convocatòria 2014-15

Tot i no parlar de cap pacte, l’esborrany recull tot una sèrie de modificacions rellevants, fruit del contacte continuat que l’STEI ha tengut amb el col·lectiu d’interins de totes les illes durant els darrers anys.

Així mateix, hi ha tot un seguit de qüestions sorgides a les visites que fa l’STEI als centres i arrel de les assemblees que encara no són recollides i que seguirem defensant a la mesa.

Les qüestions són, entre altres, les següents:

Interins substituts i tutorització

Es redueix el número de dies treballats com a requisit per poder accedir a la llista “I” (interins) i convalidar la tutorització a 30 dies.

Llistes separades per cossos

L’aspirant podria optar a tots els cossos i no es veuria forçat a triar places d’un sol cos per poder tal de doblar puntuació.

Renuncies justificades

L’STEI ha aconseguit que la Conselleria torni a acceptar tos els motius de renúncia justificada que es varen eliminar el curs 2012-13.

Tot i així, no tots els motius de renúncia justificada donen lloc a reserva de plaça i n’hi ha alguns, com la guarda legal, que ho haurien de fer.

Maternitat

Com sempre, l’STEI també demana que cap persona en situació de permís de maternitat perdi l’opció de ser nomenada, ja sigui en el procés de vacants o en el de substitucions.

Annex 4 (on es detallen els requisits per a cada funció)

Encara no tornen a aparèixer totes les titulacions que apareixien el curs 2012-2013 i que foren eliminades a l’anterior convocatòria. Tot i haver aconseguit que el curs 2013-14 ningú es quedés sense feina degut a la modificació de l’annex, l’STEI exigeix que tornin a aparèixer a la convocatòria totes les titulacions.

Així mateix, s’ha de garantir que l’experiència docent en una funció concreta sigui requisit suficient per poder seguir-la impartint, en qualsevol cas.