Regulació d'interinitats (Mesa tècnica de 3 d'abril)

L'STEI valora positivament l’avanç en la nova proposta de la Conselleria però la considera insuficient, en tant que encara no estan recollides moltes de les reivindicacions exposades en meses anteriors, i encara no s’accepten per part de l'administració.

Interins substituts i tutorització

Es redueix el número de dies treballats com a requisit per poder accedir a la llista "I" (interins) i convalidar la tutorització de 60 a 45 dies. L'STEI considera que aquest número encara s'ha de rebaixar substancialment.

S'accepta com a criteri prioritari de baremació de la llista "S" (interins substituts) el número de dies treballats. L'expedient acadèmic queda com a criteri de desempat.

Llistes separades per cossos

S'ha posat damunt la taula un sistema pel qual els interins podrien optar a places de diferents cossos sense penalització en la puntuació i que eliminaria l'opacitat de la doble puntuació del sistema actual. L'interí accediria a cada cos amb la puntuació corresponent al cos en concret. Aquesta puntuació es calcularia amb els mateixos criteris que el concurs de trasllats i les oposicions, diferenciant entre l’experiència docent al mateix cos i l’experiència a altres cossos.

La diferència respecte d’anys anteriors és que l'aspirant podria optar a tots els cossos i no es veuria forçat a triar places d’un sol cos per poder doblar puntuació.

Pacte

La Conselleria passa de 1100 a 1250 places de pacte, diferenciades per illes però sense separar-ho per cossos. S'haurien d’oferir 1700 places, que és el número de vacants adjudicades el curs passat i la durada hauria de ser de 4 anys amb la fórmula de 2+2.

Si finalment aquesta fórmula s’acceptés, amb el compromís per part de l'administració d'oferir pel segon període el mateix número de places que a l’inici del pacte i permetent a tothom tornar a accedir-hi, en aquest supòsit i només en aquest supòsit des de l'STEI, s'acceptaria una rebaixa en el número de places de pacte.

També demanam que les places de pacte no estiguin perfilades amb B2.

Els aspirants de pacte desplaçats han de mantenir illa i cos.

Bases interinitats

A la passada mesa es va demanar si ja podríem tenir les bases que regiran aquesta convocatòria, encara no les tenim.

Renúncies justificades

L'STEI ha aconseguit que la Conselleria torni a acceptar els motius de renúncia justificada que es varen eliminar el curs 2012-13.

Maternitat

Com sempre, l'STEI també demana que cap persona en situació de permís de maternitat perdi l’opció de ser nomenada, ja sigui amb una vacant o amb una substitució.

 

Secretaria ensenyament públic de l'STEI Intersindical

Ciutat, 3 d'abril de 2014