Nova regulació interinitats

Dimecres 19 de febrer hi ha convocada una nova mesa tècnica amb un únic punt de l’ordre del dia: pacte d’estabilitat dels funcionaris interins.

A l’STEI, a menys de vint-i-quatre hores de la mesa encara no hem rebut cap documentació per part de la Conselleria.

Enguany finalitza l’actual regulació d’interinitats i, amb ella, també acaba el pacte actual. Per tant, ens trobam en el punt que és precís establir les bases de les noves convocatòries d’interinitats. És del tot imprescindible negociar una nova regulació.

Recordam que l’any 2008 es va fer una regulació de les llistes d’interins per accedir a una plaça d’ocupació pública docent que va durar fins el 2012. També es regulaven les condicions d’un pacte d’estabilitat per a 1500 persones. El curs 2011-12 es va prorrogar el pacte d’estabilitat fins l’agost de 2014.

La presència dels sindicats a la negociació és imprescindible per no deixar desprotegit el col·lectiu d’interins i la regulació de les convocatòries futures exclusivament en mans de l’administració. Si no hi ha la presència dels representants dels treballadors, l’administració té via lliure i pot prendre qualsevol decisió.

L’STEI assistirà a la mesa per tal de conèixer la proposta de la Conselleria i exposarà les següents premisses:

 • Retirada de totes les mesures repressives i de coacció, i dels expedients disciplinaris de caire polític incoats arran del conflicte educatiu.
 • El barem de la nova regulació ha de ser continuista, i ha d’incloure un seguit d’ítems que ja es tenen en compte en el concurs general de trasllats: publicacions, mèrits artístics, càrrecs ocupats, llistes i experiència diferenciades per cossos…
 • L’adjudicació ha de tornar a ser a finals d’agost per tal d’evitar les disfuncions que provoca l’aparició de noves vacants al llarg del mes d’agost.
 • Qualsevol plaça adjudicada a partir del mes de setembre, ha de ser publicada per tal de garantir-ne la transparència. L’STEI reclamarà una nova adjudicació telemàtica a principis del mes de setembre.
 • La nova regulació ha de permetre opcions diferenciades per illes i per cossos. A més ha de permetre diferenciar si les opcions escollides (mitges jornades, illes, etc.) fan referència a vacants o substitucions.
 • Garantia de nomenaments d’un mínim de 3 mesos.
 • Substitucions immediates en el moment de produir-se la baixa.
 • S’ha de revisar l’annex 4, de les titulacions que permeten accedir a cada funció, de manera que es tornin a incloure totes les de la convocatòria del curs 2012-13.
 • Simplificació i/o eliminació el procediment de tutorització.
 • Desaparició de la figura d’interí substitut: aplicació del mateix barem a totes les persones que estiguin a la llista.
 • Cobrament dels mesos d’estiu a partir dels 165 dies treballats. Pagament de la part proporcional a les persones amb menys de 165 dies.
 • Reconeixement d’ofici de tots els sexennis amb efectes retroactius a 4 anys.
 • Possibilitat del gaudi dels mateixos permisos que els funcionaris de carrera: assumptes propis, etc.
 • Accés al pacte per puntuació.
 • Totes les persones que obtinguin una vacant a l’adjudicació de l’estiu ha d’obtenir la condició d’interines de pacte. Recordem que el darrer pacte incloïa 1500 places de pacte.
 • El pacte ha d’evitar el possible transvasament entre illes i cossos per tal de no repetir les disfuncions detectades aquests dos darrers cursos, en el cas de desplaçaments.
 • El pacte d’estabilitat s’ha de complementar amb una bona oferta d’ocupació.
 • Recuperació de les quotes del curs 2010-11.

Tot d’una en tenir la proposta de la conselleria convocarem una assemblea d’interins, com hem fet sempre, per tal d’estudiar-la entre tots i totes.