Tutorització de funcionaris interins substituts 2013-2014. Llistes definitives

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 29 de novembre de 2013 per la qual s'aprova i es fa pública la llista definitiva dels funcionaris interins substituts que han de realitzar el procés de tutorització i dels que estan exempts de realitzar aquest procés durant el curs 2013-14.