Convocatòria especialistes Escola Superior d'Art Dramàtic

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 4 de novembre de 2013 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

Model de sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds
fins dia 22 de novembre, inclòs