ATENCIÓ: Tutorització de funcionaris interins substituts 2013-2014. Nou termini de reclamacions

 

La Conselleria ha modificat les llistes de persones susceptibles de ser tutoritzades i exemptes de la tutorització.

Nou termini de presentació de reclamacions
Fins dia 19 de novembre, inclòs.

 És molt important que el torneu a comprovar

Més informació