Tutorització de funcionaris interins substituts 2013-2014. Llistes provisionals

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 12 de novembre de 2013 per la qual s'aprova i es fa pública la llista provisional dels funcionaris interins substituts que han de realitzar el procés de tutorització i dels que estan exempts de realitzar aquest procés durant el curs 2013-14.

Termini de presentació de reclamacions
fins dia 15 de novembre, inclòs

Important

Totes aquelles persones que teniu una substitució no prevista per tot el curs escolar però que sabeu que la vostra substitució s'allargarà fins el mes de juny, posau-vos en contacte amb l'STEI feis la reclamació corresponent.

Més informació