Llista provisional de personal interí substitut tutoritzable 2010/2011

Resolució de dia 22 d'octubre de 2010, per la qual s'estableix i regula el procediment de tutorització.

Resolució de dia 3 de novembre de 2010, per la qual s'aprova i es fa pública la llista provisional dels funcionaris interins substituts que tenen dret a realitzar el procés de tutorització.

Llista provisional d'interins substituts a tutoritzar.

Termini de presentació de reclamacions: fins dia 9 de novembre, inclòs.