Conservatori Superior de Música. 2 convocatòries professorat associat

Convocatòria
Termini de presentació de sol·licituds: 6 de novembre, inclòs

  • Concertació I. 30 hores anuals.
  • Concertació II. 30 hores anuals.
  • Fonaments de luteria. 15 hores anuals.
  • Fonaments de mecànica. 30 hores anuals. Perfil piano.
  • Fonaments de mecànica. 30 hores anuals. Perfil vent fusta (oboè)
  • Teoria històrica del ball. 30 hores anuals

Convocatòria
Termini de presentació de sol·licituds: 6 de novembre, inclòs

  • Repertori orquestral fagot . 2 hores setmanals. 60 hores anuals
  • Anàlisi. 4 hores setmanals. 120 hores anuals
  • Cants litúrgics (cants litúrgics i notació de cants litúrgics). 40 hores anuals