Convocatòria interinitats 2014-2015

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 15 de maig de 2014 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2014-2015 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.

MODIFICACIÓ MATÈRIES LINGÜÍSTIQUES: Resolució per la qual es modifica l’annex 1 de la Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 15 de maig de 2014 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2014-2015 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions i es fixen les titulacions que capaciten per impartir una llengua estrangera a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears

Més informació

Bases generals

>> Accés al tràmit <<

Termini de presentació de sol·licituds
del 20 de maig al 30 de maig de 2013, ambdós inclosos

Llistes d'admesos i exclosos

Adjudicacions