Oposicions 2021

Oposicions previstes per al 2020,
ajornades al 2021

Oposicions 2021. Telèfon urgències

Llista única de persones amb plaça, vacants, adjudicació, presentació de documentació, presa de possessió

Portal de l'aspirant

http://oposicionsdocents.caib.es/

Tauler d'anuncis

Full de barem

Guies pràctiques

Tràmit de participació

Normativa

Tribunals i comissions de valoració

Llistes de persones admeses i de desisitiments

Protocols Covid i declaració responsable

Fase d'oposició

Fase de concurs

Superació del procés selectiu, vacants, adjudicació, presentació de documentació, presa de possessió

Meses sectorials i història de l'ajornament

Oferta de places